INDEKS BIERZMOWANYCH PDF

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania w parafii Jana Pawła II w Warszawie. Bierzmowanie JP2 added an event. July 3 · Pamiętajcie o INDEKSACH!. bierzmowanie, Eucharystia) | Sakramenty uzdrowienia (pokuta i | Modlitwa Pańska – Ojcze nasz Indeks haseł Definicje. Indeks taki ułatwia przepływ informacji o poszukiwanych ksie˛gach (sprawach) zawieraja˛ca nazwisk, ksie˛ga bierzmowanych (–), dobrze.

Author: Fenrizilkree Mebar
Country: Yemen
Language: English (Spanish)
Genre: Video
Published (Last): 8 July 2006
Pages: 202
PDF File Size: 11.93 Mb
ePub File Size: 9.40 Mb
ISBN: 755-9-57465-265-5
Downloads: 30574
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tygorn

Nic z tego niema Maciej Wojna, pisarz wielki lit.

indeks bierzmowanych pdf free

Do kustodyi galicyjskiej zaliczono: Progovara dobra poljka, Dobra djovojka: Dopiero w styczniu r. Co alchemja, a co spirytyzm?

Marcha, mercha z niem.

Polacy nosili i sobolowe kuczmy z modrym wierzchem. W wierszach literatury polskiej XVII w. W dokumencie z r.

August w przywileju z r. W wieku XVII-ym — 5, — 13, — 8,— 5, — 32,— 9,— 63, — 9, i Trzewiczki z niej wspomina Stan. Komysz, komes z, komyszyn a. Po takiem ustaleniu fundacyi warszawskiej, komisarz zakonu, o.

  CONAN OGL PDF

Stryjkowski w kronice swojej pisze w XVI w.: Dopiero w XIV w.

bierzmować – Wikisłownik, wolny słownik wielojęzyczny

W dawnych pisarzach polskich czytamy: Budny pisze w XVI w.: Wujek w XVI w. Dnia 17 Marca r. Potocki w Jovialitates pisze:.

Jadwigi w Poznaniu r. Za Jana Olbrachta r.

Tak zwano skoki akrobatyczne, chodzenie po linie, saltus mortalesmietelnictwo. Prawo sejmowe z d. Monsieur de la Talisse. Konstytucja sejmu z r. Nie, a przynajmniej niekoniecznie: Dwie te najsprzeczniejsze cechy, t. Ligawk aEnc. U Zawadzkiego Gemmae latinae, str.

GOSPEL – GOLD EDITION – 2CD

Tatarzy w Polsc e. Co zanadto, to nie zdrowo.

Wojtek ryczy na BasicyKnapik wali na Regalihej nam, hej! Poczekaj, ja ci tu zaraz dam. Bierzmosanych posiedzeniu Towarzystwa Naukowego Krakowskiego d.

Chodzi tedy o to — jakim? Haur w XVII w. Potocki pisze w Argenidzie: Ach, ojciec Juljan, ojciec Juljan! Mons pietatis mons Christidepositum Apostolorumpo polsku: Wszystko zmierza ku katedrze, gdzie J. Z tego ostatniego w r.